Hoofdpijnen
6 augustus 2017
Me myself and I! Narcisme deel 2.
21 augustus 2017

Wat is narcisme nou eigenlijk?
De laatste jaren wordt het woord narcist te pas en en vooral ook te onpas gebruikt. Met mede tot gevolg dat zo menig een zichzelf serieus de vraag stelt; is mijn partner, baas, familielid en narcist?? Ben je al een narcist al je drie keer per dag je haar kamt? Of ben je een narcist als je een en chagrijnig type bent. Of wellicht alle twee? In de komende korte stukjes wil ik proberen daar een beetje helderheid in te krijgen. Te beginnen met:

De narcist
De term narcisme komt uit de Griekse mythologie. Narcissus was een jonge knappe man die verliefd werd op zijn eigen reflectie in het water. Toen hij zijn reflectie wilde aanraken verdween het beeld. Narcissus was daardoor zo ontdaan dat hij niet meer kon eten of drinken en richtte zichzelf zo uiteindelijk ten gronde.
Volgens de DSM (diagnostic and statistica manual of mental disorders) is narcisme een persoonlijkheidsstoornis die kan leiden tot uitermate onplezierig en beschadigend gedrag naar de omgeving. Het is ook een spectrum stoornis, dat wil zeggen op een schaal van 1 – 100 het erg kan verschillen waar iemand zit. Immers een beetje narcistisch zijn wij allemaal anders zouden wij ons haar niet kamen of leuke kleren kopen om er mooi uit te zien.
Een narcistische persoonlijkheid, in de vorm van een persoonlijkheidsstoornis, zal volgens de DSM een grandioos gevoel van eigenwaarde vertonen. Een diepgaand patroon van grootheidsgevoelens en veel behoefte aan bewondering hebben. De betrokkenen heeft bijvoorbeeld fantasieën over groots succes en macht. Dit in combinatie met een stevig gebrek aan empathie.

De narcistische professional
Een narcistische persoonlijkheid presenteert zich graag als iemand die boven de wet staat. Immers hij weet het allemaal beter want hij is een zeer bekwaam leider, denker, artiest, intellectueel, vakman, kortom een briljant mens! Zijn gebrek aan kennis camoufleert hij door met veel aplomb zijn verhaal te houden zodat het nauwelijks opvalt. Op het moment dat de narcist niet erkend wordt als de grandioze persoonlijkheid die hij zelf denkt te zijn ligt dat uiteraard niet aan hem maar aan de omgeving die domweg niet ziet hoe geweldig hij is.

Bloedhonden
Een narcistische persoonlijkheid heeft een neus voor jou zwakte en zal deze dus ook met veel plezier gebruiken. Dit zie je veelvuldig in werksituaties. Op het moment dat het met een collega niet goed gaat zal de narcist daar gebruik van maken. Om zelf verder te komen, om te verbloemen dat hij eigenlijk inhoudelijk niet goed functioneert of om te laten zien hoe goed hij wel niet is. En uiteraard hoe waardeloos de collega wel niet is.

Uiterlijk vertoon
Een narcist zal over het algemeen veel tijd spanderen aan uiterlijk vertoon en bij voorkeur mooie, dure kleren dragen. Als de financiële situatie het toelaat is een strippenkaart bij de plastisch chirurg en vereiste en staat een zeer regelmatig bezoek aan de kapper in de agenda. Men zal ze ook vaak in de vele spiegels zien kijken die zij in huis hebben.

Kritiek & lastige vragen
Lastige vragen die wellicht op enige kritiek kunnen wijzen worden niet op prijs gesteld. De narcistische persoonlijkheid die het gevoel heeft onheus behandelt te worden zal scherp uithalen. Hij zal zonder enig gevoel van medelijden of begrip iemand zo nodig ten gronde richten.

Een narcist vergeeft niet en vergeet niet!

De volgende keer: een vragenlijst om enigszins te kunnen bepalen of je met een narcist te maken hebt.

NB. Omwille van de leesbaarheid heb ik alles in de hij vorm staan. Dit kan uiteraard altijd vervangen worden met zij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.