Acupunctuur bij hooikoorts
19 september 2016

Recept voor radicalisering

Er wordt veel gesproken en geschreven over radicalisering in Nederland. Over jonge mensen die zonder medeweten van de familie naar Syrië of anderszins ongezonde oorden vertrekken. Een zorgelijke en ongewenste situatie voor alle betrokkenen. Ook, wellicht met name,  voor de geradicaliseerde jongere zelf. Het zijn echter de leiders (ronselaars) die deze vaak kwetsbare mensen ertoe brengen deze stap te zetten, middels een probaat recept. Succes gegarandeerd.

Ingrediënten voor radicaliseringssoep:

Een mens, bij voorkeur in de leeftijd van 13 tot 23 jaar.

Een flinke portie emotie. Bij voorkeur eenzaamheid en erbij willen horen.

Een toefje gedachten dodend taalgebruik.

Voeg wat destructieve manipulatie toe al naar gelang smaak.

En wat verse gevoelens van schuld en schaamte.

Een dubbele schep isolatie.

Veel puurheid.

Laat het vervolgens geleidelijk gaarkoken.

Bereiding:

Benader bij voorkeur adolescenten. Dat zijn kwetsbare jongeren (13- 23 jaar) die zeer gevoelig zijn voor invloeden van buitenaf. De kwetsbaarheid zit in de identiteitswissel die het kind doormaakt. Van kind naar volwassenheid, het verwerven van meer autonomie in de relatie tot bijvoorbeeld hun ouders. Tevens is het een periode van veel onzekerheid en verwarring, onrust en conflicten waarbij de adolescent zich meer gaat oriënteren op andere groepen buiten de familie om. Gebruik dit en creëer een gesloten groep waar het jonge mens zich thuis zal gaan voelen.

Normaliter wordt adolescentie afgesloten met een identiteitsvoltooiing. Echter het is belangrijk om dit proces vroegtijdig te verstoren. Dan is het jonge mens een ideaal ingrediënt voor destructieve manipulatie. Hierbij wordt de persoonlijkheid van de manipulator (veelal ook leider of ronselaar genoemd) inclusief alle normen- en waarden en gedragscodes van de nieuwe groep opgelegd. Dit is uitermate bevorderlijk voor een succesvolle radicalisering. Amerikaans onderzoek wijst uit dat ook een ouder mens, op kwetsbare momenten een heel bruikbaar ingrediënt kan zijn. Timing is in dit geval van groter belang. Denk hier aan significante life-events die veel emotie losmaken zoals rouw, verlies van een baan, scheiding enzovoort.

Men kan de soep niet gaarkoken zonder emotie. Met andere woorden, wil je nieuwe beliefs in het (adolescente) brein implementeren dan heb je bij voorkeur een extreme staat van emotie nodig. Bij voorbeeld als iemand van school is gestuurd, uit zijn (voetbal) club is gezet, nergens echt bij hoort of thuis veel ruzie heeft. Gebruik vooral royaal het gevoel van eenzaamheid (niemand begrijpt je) en de essentiële menselijke behoefte van het erbij willen horen.

Eenmaal ondergedompeld en afhankelijk van het nieuwe systeem beloon de persoon in kwestie voor goed gedrag. Gedrag waarbij men laat zien dat men zich conformeert aan de ideeën en de doelstellingen van de groep.

Duurt het vertoon van nieuw gedrag te lang, sluit de persoon buiten. Negeer of bestraf op een andere manier. Voeg vervolgens ruim gevoelens van schaamte en schuld toe. Een bijzonder belangrijk ingrediënt is de isolatie. Gebruik dit bij voorkeur bij de start van het recept en aan het einde. Isoleer in eerste instantie de adolescent van de oude groep, zijnde ouders, familie en vrienden. Herhaal dit aan het einde om te voorkomen dat het men zich bedenkt. Hou zoveel mogelijk controle over de tijd en de fysieke omgeving van de persoon. Dit kan o.a. door middel van het letterlijk fysiek verwijderen van de oude groep. Strenge controle mechanismen over de tijdbesteding is ook aan te bevelen, terwijl een schepje angst (dreigementen) eventuele schifting van de soep voorkomt. Verdeel de wereld scherp in het zuivere en onzuivere, het absolute goede, namelijk de groepsideologie en het absolute slechte, alles buiten de groep. Beantwoord geen vragen, straf kritiek onmiddellijk af.

Heeft u een andere smaak en heeft dit recept van radicalisering niet uw voorkeur?

Kijk dan vooral eerst naar de kok zelf. Hoed u daarvoor! Immers het is niet het recept dat er toe doet maar vooral de kok die het moet realiseren. Laat uw kinderen niet in de keuken toe, laat staan proeven. Zo mogelijk, verwijder deze kok subiet uit uw kook omgeving.

Heeft u ondanks uw persoonlijke voorkeur toch iemand deze soep in uw keuken laten maken? Hebben uw kinderen aan de soep geproefd? Deze soep valt jammer genoeg niet zomaar door de goot te kieperen. Het zijn taaie ingrediënten die vragen om speciale schoonmaak middelen. Dat is een langdurig en confronterend traject voor alle betrokkenen,  waarbij kennis en kunde over het recept en de verwijdering ervan nodig is. Zoek professionele hulp voor uzelf en het slachtoffer. Schaam u vooral niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.